Uwaga! Łączymy promocje w inwestycji Daszyńskiego Park!

O inwestorze

O inwestorze

ACATOM to deweloper z ponad 14-letnim doświadczeniem na rynku.

Nasza firma skupia się na tworzeniu inwestycji z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz wykorzystaniem sprawdzonych materiałów. Budujemy wysokiej jakości, przystępne cenowo mieszkania, które wyróżniają się nowoczesną architekturą i funkcjonalnością. Każda inwestycja to dla nas nie tylko metry kwadratowe, ale przede wszystkim miejsce, w którym znaczną część swojego życia będą spędzać nasi klienci. Dlatego dbamy o to, by zapewniać im wygodę i jakość na najwyższym poziomie.

Każda inwestycja to dla nas nie tylko metry kwadratowe, ale przede wszystkim miejsce, w którym znaczną część swojego życia będą spędzać nasi klienci. Dlatego dbamy o to, by zapewniać im wygodę i jakość na najwyższym poziomie.

Wsparcie

Wsparcie

Wsparcie na każdym etapie

01 Wybór mieszkania

Pierwszym krokiem do celu, którym jest kupno mieszkania, jest precyzyjne określenie własnych preferencji – lokalizacji, wielkości lokalu, liczby pokoi oraz kwoty, jaką można przeznaczyć na zakup. Równie istotny jest wybór piętra, ekspozycji słonecznej oraz typu miejsca postojowego, a także decyzja o posiadaniu komórki lokatorskiej. Warto zwrócić uwagę, że mieszkania na parterze często mają przynależne ogródki, a te położone na ostatnich piętrach – przestronne tarasy.

Zapytaj o szczegóły

Wsparcie

Wsparcie

Wsparcie na każdym etapie

02 Kontakt z biurem sprzedaży

Już na etapie wyboru mieszkania warto skontaktować się z naszym Terenowym Biurem Sprzedaży, znajdującym się przy danej realizowanej inwestycji, w którym udzielamy szczegółowych informacji na temat budowy i wybranego mieszkania. Możliwy jest kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty – nasze biura sprzedaży otwarte są najczęściej od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17 i w soboty w godzinach 9-13. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

Zapytaj o szczegóły

Wsparcie

Wsparcie

Wsparcie na każdym etapie

03 Umowa deweloperska/przedwstępna

Podpisanie umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego jest kolejnym krokiem do posiadania własnego mieszkania. Koszty czynności notarialnych ponoszone są w równym stopniu przez klienta i dewelopera. Wysokość opłat notarialnych jest wynegocjowana przez nas z wybranymi kancelariami notarialnymi.

Zapytaj o szczegóły

Wsparcie

Wsparcie

Wsparcie na każdym etapie

04 Realizacja wpłat za mieszkanie

Po podpisaniu umowy deweloperskiej zapłata ceny jest dokonywana zgodnie z obowiązującym harmonogramem płatności, który jest załącznikiem do umowy deweloperskiej. W sytuacji, w której zakup mieszkania finansowany jest z kredytu hipotecznego, po wpłacie wkładu własnego bank dokonuje pozostałych płatności. Szczegóły dotyczące płatności – wartość poszczególnych rat, harmonogram i numer rachunku powierniczego zawiera umowa deweloperska wraz z załącznikami.

Zapytaj o szczegóły

Wsparcie

Wsparcie

Wsparcie na każdym etapie

05 Pozwolenie na użytkowanie

Po zakończeniu budowy składamy wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji nadzoru budowlanego rozpoczynamy proces odbiorów technicznych. W trakcie technicznego odbioru mieszkania zostaje spisany protokół, w którym klient ma prawo umieścić ewentualnie wykryte usterki. Zgodnie z umową deweloperską informujemy klientów o możliwości odbioru lokalu mieszkalnego z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Zapytaj o szczegóły

Wsparcie

Wsparcie

Wsparcie na każdym etapie

06 Przekazanie kluczy

Przekazanie kluczy i wydanie lokalu mieszkalnego to wyczekiwany, końcowy, ale i najprzyjemniejszy etap procesu zakupu. Nasi klienci otrzymują klucze najczęściej w trakcie odbioru mieszkania. Jest to komplet kluczy również do budynku: skrzynek pocztowych, komórek lokatorskich, części wspólnych, a także ewentualnie pilot do bramy garażowej lub bramy wjazdowej na osiedle, jeżeli inwestycja jest ogrodzona.

Zapytaj o szczegóły

Wsparcie

Wsparcie

Wsparcie na każdym etapie

07 Przeniesienie własności

Czas na ostatnie spotkanie u notariusza – umowę przyrzeczoną, obligatoryjnie zawieraną w formie aktu notarialnego, który przenosi na kupującego prawo własności do mieszkania. Na jego podstawie zostaje założona indywidualna księga wieczysta, a notariusz składa wniosek do sądu o wpisanie do niej prawa własności, a w przypadku finansowania nieruchomości z kredytu hipotecznego wnioskuje również o wpisanie hipoteki. Koszty umowy przyrzeczonej w całości ponoszone są przez kupującego.

Zapytaj o szczegóły

Pomoc

Pomoc

Pytania i odpowiedzi

Czy deweloper jest właścicielem działki na której powstaje inwestycja?

Tak, deweloper jest właścicielem gruntu, na którym inwestycja jest realizowana.

Czy inwestycja posiada ostateczne pozwolenie na budowę?

Tak, każda realizowania przez nas inwestycja jest budowana z poszanowaniem przepisów prawa, więc zanim przystąpimy do prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych niezbędne jest uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę. Każdy klient ma prawo wglądu we wszelkie dokumenty potwierdzające stan prawny inwestycji.

Czy przedsięwzięcie deweloperskie jest kredytowane?

Inwestycje przez nas realizowane nie są obciążone kredytem, są one realizowane ze środków własnych spółki.

Czy firma jest wpisana do Księgi Wieczystej jako właściciel / użytkownik wieczysty?

Tak, firma jest właścicielem (ewentualnie przysługuje jej prawo wieczystego użytkowania) nieruchomości na których realizowana jest inwestycja. Każdy klient ma możliwość wglądu do księgi wieczystej.

Czy deweloper stosuje się do przepisów ustawy deweloperskiej?

Tak, deweloper stosuje się do Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, potocznie zwanej ustawą deweloperską.

Czy środki wpłacane są na rachunek powierniczy?

Tak, jeśli klient kupuje mieszkanie przed zakończeniem budowy to jego pieniądze trafiają na rachunek powierniczy prowadzony przez bank. Środki z rachunku powierniczego przeznaczone są na budowę i wykończenie lokali mieszkalnych, a deweloper otrzymuje je od banku w miarę postępów prac budowlanych. Bank kontroluje nie tylko zakończenie każdego z etapów przedsięwzięcia, ale również sposób, w jaki deweloper wykorzystuje środki z rachunku powierniczego oraz celowość wydatkowania tych funduszy. Zapewnia to ochronę interesów klientów i środków pieniężnych wpłacanych na poczet wybranego przez nich lokalu.

Kto zajmuje się generalnym wykonawstwem inwestycji?

Generalnym wykonawcą naszych inwestycji są sprawdzone firmy budowlane, działające na rynku deweloperskich, które wybieramy na podstawie analizy ofert i zrealizowanych dotychczas inwestycji.

Czy jest możliwość sprawdzenia kondycji finansowej firmy?

Każdy klient ma możliwość wglądu w sprawozdanie finansowe firmy do dwóch lat wstecz.

Czy można obejrzeć inwestycję przed oddaniem jej do użytku?

Klienci po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem biura sprzedaży mogą zapoznać się z postępem prac na budowie. Aktualny stan zaawansowania można śledzić na stronie internetowej w Dzienniku budowy dotyczącym każdej inwestycji.

Czy kwestie formalne mogę załatwić z wybranym przez siebie notariuszem?

Polecamy współpracujące z nami kancelarie notarialne, ze względu na bezpieczeństwo, profesjonalizm, a także niskie, wynegocjowane przez nas stawki. Na życzenie klienta przeprowadzamy formalności w preferowanej przez niego kancelarii.

Czy osiedla są ogrodzone?

Taka informacja znajduje się w opisie inwestycji, nie wszystkie nasze przedsięwzięcia deweloperskie są ogrodzone. Zależy to od okolicy w jakiej znajduje się inwestycja. Dbamy o to, by nie burzyć ładu przestrzennego wokół osiedla.

Czy na terenie osiedla będzie plac zabaw?

Każda nasza inwestycja posiada własny plan zagospodarowania terenu, wskazujący organizację przestrzeni wokół osiedla. Jeśli tylko jest to możliwe na terenie osiedla wyznaczamy miejsce i organizujemy plac zabaw dla dzieci. Taka informacja znajduje się w opisie inwestycji.

Co to jest "stan deweloperski"?

Stan deweloperski to standard w jakim przekazywane są mieszkania, a ogólny jego opis znajduje się w karcie „Standard wykończenia mieszkania” na stronie internetowej każdej inwestycji. Standard określony jest również w prospekcie informacyjnym, który jest załącznikiem do umowy deweloperskiej i zawiera opis techniczny mieszkania oraz budynku, a także określa wyposażenie, zakres wykończenia oraz rodzaj użytych materiałów. Szczegółowych informacji udzielamy na ten temat również w biurach sprzedaży.

Czy możliwe jest wprowadzenie zmian lokatorskich, czyli tzw. robót dodatkowych – np. przesunięcie ścian działowych lub umiejscowienia grzejników?

Jest to możliwe po konsultacji z działem technicznym, który przeprowadzi analizę możliwości, wyceni koszty prac i przedstawi klientowi do akceptacji.

Jaki będzie termin przekazania mieszkań?

Klucze do mieszkań są przekazywane klientom po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie danej inwestycji.

Jaki będzie termin zakończenia budowy?

Termin zakończenia budowy jest wskazany w opisie inwestycji i umowie deweloperskiej.

W jaki sposób można zarezerwować mieszkanie? Czy podpisujemy umowy rezerwacyjne?

Mieszkania w naszych inwestycjach można zarezerwować osobiście odwiedzając biura sprzedaży, telefonicznie bądź mailowo. Gwarantujemy 7 dni rezerwacji mieszkania bez formalnych zobowiązań. W zależności od poszczególnej inwestycji i stopnia zaawansowania jej budowy proponujemy umowy rezerwacyjne bądź tylko umowy deweloperskie.

Ile wynosi opłata rezerwacyjna?

Opłata rezerwacyjna w zależności od inwestycji wynosi od 5 tys. zł do 10 tys. zł.

Jak wygląda harmonogram spłat?

Wartość mieszkania zwykle podzielona jest na raty, które klient wpłaca na rachunek powierniczy. Wysokość rat jest ustalana na podstawie harmonogramu przedsięwzięcia deweloperskiego. Harmonogram płatności rat precyzuje umowa deweloperska. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia płatności rat.

Jaka będzie wysokość czynszu administracyjnego?

Wysokość czynszu administracyjnego jest ustalana przez podmiot administrujący daną inwestycją, po oddaniu jej do użytku. Firmy zarządzające, którym powierzamy zrealizowane inwestycje wybieramy rzetelnie, na podstawie dotychczasowej współpracy oraz referencji.

W jaki sposób wykończone są balkony/tarasy/ogródki?

Informacja o sposobie wykończenie balkonów, tarasów i ogródków zawarta jest w prospekcie informacyjnym stanowiącym załącznik do umowy deweloperskiej.

Kontakt

Kontakt

Z siedzibą firmy

ACATOM Sp. z o.o.
Siedziba firmy – Biurowiec CHB 14

ul. Christo Botewa 14, 30-798 Kraków
12 659 16 59 (sekretariat)

NIP: 6793096184

REGON: 122979788

KRS: 0001076865

Formularz

Formularz

Skontaktuj się z nami