Zakup gruntów

Jesteśmy zainteresowani zakupem gruntów pod budownictwo wielorodzinne na terenie Krakowa.

Przesyłając ofertę danej nieruchomości prosimy o podanie:

 

kontakt:

Wojciech Woźniak
Kierownik ds.przygotowania inwestycji
e-mail:  w.wozniak@acatom.pl
tel. 662-160-505