Bezpieczny deweloper

Zdajemy sobie sprawę, że zakupu mieszkania dokonuje się raz na parę lat lub całe życie, dlatego dla wielu naszych Klientów jest to najważniejsza decyzja w życiu. W związku z tym przywiązujemy szczególną wagę do bezpieczeństwa finansowego inwestycji. Przed zakupem Klient otrzymuje pełną i fachową informację oraz bezstresową obsługę. Umowy które zawieramy z Nabywcą lokalu, zabezpieczają interesy dwóch stron. Wpłacone przez Nabywcę mieszkania środki będą chronione podczas trwania przedsięwzięcia deweloperskiego poprzez bankowy rachunek powierniczy otwarty. Gwarantuje to bezpieczeństwo i solidność zawieranej transakcji zakupu nieruchomości. Dodatkowo oferujemy pomoc w uzyskaniu kredytów, współpracujemy z wieloma bankami. Umowy deweloperskie są zawierane w formie aktu notarialnego.

 

Często zadawane pytania i odpowiedzi:

 

Czy deweloper jest właścicielem działki na której powstaje inwestycja?

Tak Deweloper jest właścicielem gruntu, na którym inwestycja jest realizowana.

 

Czy inwestycja posiada prawomocne pozwolenie na budowę?

Inwestycja posiada prawomocne pozwolenie na budowę. Każdy deweloper ma obowiązek udostępnić wszelkie dokumenty potwierdzające stan prawny inwestycji.

 

Czy przedsięwzięcie deweloperskie jest kredytowane?

Inwestycja nie jest obciążona kredytem, jest realizowana ze środków własnych spółki. Deweloper ma zapewnione środki finansowe na zrealizowanie całej inwestycji.

 

Czy firma posiada aktualny wypis z Księgi Wieczystej?

Tak firma posiada aktualny Wypis z Księgi Wieczystej , który jest ważnym elementem uwiarygodniającym prawidłowy i deklarowany przez dewelopera stan prawny inwestycji, zwłaszcza kwestii własności.

 

Czy deweloper stosuje się do przepisów ustawy deweloperskiej?

Deweloper stosuje się do tzw. Ustawy Deweloperskiej z dnia 16 września 2011 roku, która obowiązuje od dnia 29 kwietnia 2012 roku.

 

Czy środki wpłacane są na rachunek powierniczy?

Środki wpłacane przez Klientów są wpłacane na rachunek powierniczy otwarty.

 

Ile wynosi gwarancja na lokal mieszkalny?

1 rok.

 

Jak wygląda procedura zakupu?

  1. Wybór mieszkania (mieszkania, komórki lokatorskiej, miejsca postojowego)

  2. Zapoznanie się projektem architektonicznym oraz dokumentami firmy

  3. Podpisanie umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego

  4. Koszty czynności notarialnych i sądowych ponoszone są w równych częściach przez dewelopera i nabywcę.

  5. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Dewelopera

  6. Podpisanie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego (miejsca postojowego, komórki lokatorskiej) i przeniesienia własności na nabywcę

  7. Umowa sporządzana jest w formie aktu notarialnego. Warunkiem jej podpisania jest uregulowanie należności za mieszkanie (lub mieszkanie i miejsce postojowe), czyli wpłacenie całej ceny sprzedaży określonej w umowie.

  8. Efektem umowy jest przeniesienie na Państwa prawa własności wyodrębnionego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, dla którego zostanie przez Sąd założona osobna księga wieczysta. Po podpisaniu umowy otrzymujecie Państwo klucze do mieszkania. W ten sposób stajecie się Państwo właścicielem mieszkania własnościowego hipotecznego, a co za tym idzie członkiem wspólnoty mieszkaniowej utworzonej przez wszystkich właścicieli lokali w tej nieruchomości, na podstawie ustawy o własności lokali.

  9. Zakup miejsca postojowego w garażu podziemnym jest równoważny z nabyciem prawa własności do udziału w stanowiącym odrębny lokal - garażu wielostanowiskowym, dla którego Sąd prowadzić będzie odrębną księgę wieczystą.

  10. Koszt sporządzenia umowy i opłaty sądowe pokrywa w całości nabywca.